ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
638

დაგეგმილი

საუბრები ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვებციაზე 2019 წლის 15 ნოემბერი 14:00:00 2019 წლის 15 ნოემბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
641

დაგეგმილი

გამოფენა "ბულგარეთის ძეგლები იუნესკოს მფარველობის ქვეშ" 2019 წლის 28 ოქტომბერი 14:00:17 2019 წლის 28 ოქტომბერი 15:30:29 1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული);
644

დაგეგმილი

აღორძინების ხანის დიდი მოღვაწის, შესანიშნავი იგავთვმწერის, ლექსიკოგრაფის, მთარგმნელის, დიპლომატისა და მეცნიერის, სულხან - საბაორბელიანის ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის „სიტყვის კონის ფინალური ღონისძიება 2019 წლის 23 ოქტომბერი 14:00:00 2019 წლის 26 ოქტომბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017