ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
736

დაგეგმილი

დოქტორანტ ბელა ჭურჭელაურის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 14 ივლისი 13:00:00 2020 წლის 14 ივლისი 16:00:00 1 კორპუსი - №37;
738

დაგეგმილი

დოქტორანტ გია ტუღუშის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 13 ივლისი 15:00:00 2020 წლის 13 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №37;


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017