ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
366

დაგეგმილი

საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე 2019 წლის 17 ივლისი 10:00:00 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
574

დაგეგმილი

იაპონიისა და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების საერთაშორისო სამეცნიერო ვორკშოპი/კონფერენცია 2019 წლის 16 ივლისი 14:00:00 2019 წლის 19 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №ფოიე (2 სართული);
581

დაგეგმილი

შეხვედრა ERASMUS+ -ის საგრანტო პროექტის „InnoCENS Project“-ის (Enhacing Innovation Competences and Entrepreneurial Skills in Engineering Education ინოვაციური კომპეტენციებისა და სამეწარმეო უნარების ამაღლება საინჟინრო განათლებაში) ფარგლებში 2019 წლის 28 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 28 ივნისი 12:00:00 1 კორპუსი - №32;
443

დაგეგმილი

საზაფხულო სკოლა: „საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კვლევის შესაძლებლობების გაზრდა სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურების მეშვეობით“ 2019 წლის 26 ივნისი 10:00:00 2019 წლის 28 ივნისი 18:00:00 1 კორპუსი - №აკადემიური საბჭოს დარბაზი;
1 კორპუსი - №14;
575

დაგეგმილი

მარიამ ბერიძის მასტერკლასი - როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის 2019 წლის 24 ივნისი 15:00:00 2019 წლის 24 ივნისი 17:00:00 2 კორპუსი - №328;
569

დაგეგმილი

ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00 სხვა კორპუსი - №07/20/2019 11:00:00;
1 კორპუსი - №29;
1 კორპუსი - №20;
1 კორპუსი - №21;
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №43;
1 კორპუსი - №44;
1 კორპუსი - №61;
1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №32;
571

დაგეგმილი

ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 16 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
434

დაგეგმილი

ექსპერტების ჯგუფის შეხვედრა ინვაზიური სახეობების შესახებ 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 25 ივნისი 15:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
577

დაგეგმილი

„აგნი“ ფესივალი (ინდოელი სტუდენტების ორგანიზებით) 2019 წლის 22 ივნისი 18:00:00 2019 წლის 23 ივნისი 21:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
572

დაგეგმილი

პრეზენტაცია 2019 წლის 22 ივნისი 12:00:00 2019 წლის 22 ივნისი 14:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
506

დაგეგმილი

კონფერენცია საგრანტო პროექტის (124-2018-A ესტონეთი) ფარგლებში 2019 წლის 20 ივნისი 10:00:00 2019 წლის 21 ივნისი 18:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017