ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
754

განვლილი

დოოქტრანტ ქრისტინა აივაზიანი-ტატევოსიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 27 ნოემბერი 17:00:00 2020 წლის 27 ნოემბერი 20:00:00 1 კორპუსი - №37;
756

განვლილი

დოქტორანტ ელზა მაკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 27 ნოემბერი 13:00:00 2020 წლის 27 ნოემბერი 16:00:00 2 კორპუსი - №328;
752

განვლილი

დოოქტრანტ მედეა იმნაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 26 ნოემბერი 17:00:00 2020 წლის 26 ნოემბერი 19:00:00 1 კორპუსი - №37;
755

განვლილი

დოოქტრანტ ხათუნა ხალვაშის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 24 ნოემბერი 17:00:00 2020 წლის 24 ნოემბერი 20:00:00 1 კორპუსი - №37;
753

განვლილი

დოოქტრანტ თამარ ქათამაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 20 ნოემბერი 17:00:00 2020 წლის 20 ნოემბერი 20:00:00 1 კორპუსი - №37;
751

განვლილი

სამაგისტრო გამოცდა 2020 წლის 01 ოქტომბერი 10:00:00 2020 წლის 02 ოქტომბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №43;
1 კორპუსი - №50;
744

განვლილი

ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისთვის თემაზე: „მრავალფეროვნება, ინკლუზია და თანაბარი შესაძლებლობები თავდაცვის და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში“; საზაფხულო უნივერსიტეტი „ბირთვული უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა 2020“ 2020 წლის 07 სექტემბერი 10:00:00 2020 წლის 09 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
750

განვლილი

ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისათვის: ყრუ-უსინათლო პირთა თარჯიმან-მეგზურების მომზადება 2020 წლის 05 სექტემბერი 10:00:00 2020 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00 2 კორპუსი - №521;
748

განვლილი

ალექსანდრე ლორთქიფანიძის საჯარო ლექცია „პერსონაჟები, რომლებმაც სცადეს“, რომელიც გაგრძელდება საჯარო თამაშით „წიგნების თარო“ 2020 წლის 03 სექტემბერი 16:00:00 2020 წლის 03 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
749

განვლილი

სამუშაო შეხვედრები (ვორკშოფები) ERASMUS+–ის პროექტის ,,ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად" (Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI), (საგრანტო პროექტის ნომერი: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP) ფარგლებში 2020 წლის 01 სექტემბერი 10:00:00 2020 წლის 05 სექტემბერი 18:00:00 2 კორპუსი - №223;
701

განვლილი

კონფერენცია 2020 წლის 31 აგვისტო 09:00:00 2020 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №43;
1 კორპუსი - №44;
1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №21;
1 კორპუსი - №18;
741

განვლილი

ტრენინგი თემაზე: უკბილო ყბების პროთეზირების ბიოფუნქციონალური მეთოდები 2020 წლის 29 აგვისტო 10:00:00 2020 წლის 30 აგვისტო 17:00:00 2 კორპუსი - №328;
675

განვლილი

საერთაშორისო მათემატიკური კონფერენცია 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №43;
1 კორპუსი - №44;
1 კორპუსი - №59;
1 კორპუსი - №60;
1 კორპუსი - №61;
1 კორპუსი - №62;
1 კორპუსი - №65;
747

განვლილი

შეხვედრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერისა და აჭარისა და გურიის რეგიონებში პროგრამის ეფექტურად გახორციელების ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად USAID-ისა და საბაზისო განათლების პროგრამის წარმომადგენლების ბსუ-ში ვიზიტის ფარგლებში 2020 წლის 19 აგვისტო 11:00:00 2020 წლის 20 აგვისტო 14:00:00 1 კორპუსი - №აკადემიური საბჭოს დარბაზი;
745

განვლილი

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „ბიბლიოთეკარი“ (17 აგვისტოს), „პრაქტიკოსი ექთნის“ (18 აგვისტოს) და „მეფუტკრეს“ (19 აგვისტოს) სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის დაცვა 2020 წლის 17 აგვისტო 12:00:00 2020 წლის 19 აგვისტო 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
742

განვლილი

ინტელექტუალური თამაში 2020 წლის 08 აგვისტო 20:00:00 2020 წლის 08 აგვისტო 23:00:00 1 კორპუსი - №14;
1 კორპუსი - №15;
1 კორპუსი - №17;
1 კორპუსი - №18;
736

განვლილი

დოქტორანტ ბელა ჭურჭელაურის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 14 ივლისი 13:00:00 2020 წლის 14 ივლისი 16:00:00 1 კორპუსი - №37;
738

განვლილი

დოქტორანტ გია ტუღუშის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 13 ივლისი 15:00:00 2020 წლის 13 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №37;
737

განვლილი

დოქტორანტ ლოლა ბერიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2020 წლის 11 ივლისი 15:00:00 2020 წლის 11 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №37;
715

განვლილი

საგრანტო პროექტის, 124-2018-A ესტონეთი, ტალინის უნივერსიტეტი, მე-2 ეტაპი 2020 წლის 20 ივნისი 09:00:00 2020 წლის 22 ივნისი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
730

განვლილი

პროექტ "MEDIATS"-ის ფარგლებში, პროექტის მენეჯერთა შეხვედრა 2020 წლის 28 მაისი 09:00:00 2020 წლის 29 მაისი 18:00:00 1 კორპუსი - №32;
733

განვლილი

სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრა „I Choose My Future” კამპანიის ფარგლებში. 2020 წლის 23 მარტი 14:00:00 2020 წლის 23 მარტი 18:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
731

განვლილი

ვაჟა ფარტენაძის სადოქტორო ნაშრომის -„აჭარისწყლის ხეობა (ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა ქედის მუნიციპალიტეტის მიხედვით)“ (არქეოლოგია) - საჯარო დაცვა 2020 წლის 13 მარტი 15:00:00 2020 წლის 13 მარტი 18:00:00 1 კორპუსი - №37;
726

განვლილი

"ეკონომიკური დებატები ბსუ 2020" 2020 წლის 13 მარტი 09:00:00 2020 წლის 15 მარტი 18:00:00 2 კორპუსი - №408;
2 კორპუსი - №415;
2 კორპუსი - №421;
2 კორპუსი - №426;
2 კორპუსი - №428;
2 კორპუსი - №430;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
735

განვლილი

შეხვედრა „ერაზმუს+“-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად“ წამყვანი უნივერსიტეტის (თსუ) წარმომადგენლებთან 2020 წლის 06 მარტი 10:00:00 2020 წლის 06 მარტი 16:30:00 1 კორპუსი - №აკადემიური საბჭოს დარბაზი;
1 კორპუსი - №58;
1 კორპუსი - №32;
723

განვლილი

აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამების პრეზენტაცია 2020 წლის 28 თებერვალი 15:00:00 2020 წლის 28 თებერვალი 16:30:00 1 კორპუსი - №32;
728

განვლილი

საჯარო ლექცია თემაზე: პოლიტიკური იდეოლოგიები - პოლიტიკა და მორალი 2020 წლის 28 თებერვალი 13:00:00 2020 წლის 28 თებერვალი 15:00:00 2 კორპუსი - №328;
729

განვლილი

ინტელექტუალური თამაში სად? რა? როდის? 2020 წლის 27 თებერვალი 18:00:00 2020 წლის 27 თებერვალი 20:00:00 1 კორპუსი - №21;
727

განვლილი

გამოფენა „თანამედროვე სახელმწიფო სიმბოლოები“ და საჯარო ლექცია 2020 წლის 27 თებერვალი 12:00:00 2020 წლის 28 თებერვალი 12:18:07 2 კორპუსი - №509;
732

განვლილი

შეხვედრა თანამშრომლებთან 2020 წლის 27 თებერვალი 12:00:00 2020 წლის 27 თებერვალი 13:30:00 1 კორპუსი - №32;
725

განვლილი

სპორტული ტურნირი ჭადრაკში „ბსუ-ს თასი 2020“ 2020 წლის 26 თებერვალი 16:00:00 2020 წლის 27 თებერვალი 20:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
724

განვლილი

სტუდენტური თვითმმართველობის სხდომა 2020 წლის 25 თებერვალი 18:00:00 2020 წლის 25 თებერვალი 20:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
722

განვლილი

საჯარო დისკუსია 2020 წლის 21 თებერვალი 13:00:00 2020 წლის 21 თებერვალი 15:00:00 1 კორპუსი - №21;
721

განვლილი

ღონისძიება პლაგიატის პრევენციის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 2020 წლის 19 თებერვალი 13:15:00 2020 წლის 19 თებერვალი 15:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
720

განვლილი

დავით აღმაშენებლის ხსენების დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 2020 წლის 19 თებერვალი 12:00:00 2020 წლის 19 თებერვალი 13:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
714

განვლილი

ფატი აბაშიძის სადოქტორო ნაშრომის „ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედების ფოლკლორული ძირები“ 2020 წლის 14 თებერვალი 17:00:00 2020 წლის 14 თებერვალი 20:00:00 1 კორპუსი - №37;
719

განვლილი

სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების საერთო კრება 2020 წლის 13 თებერვალი 18:15:00 2020 წლის 13 თებერვალი 19:15:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
717

განვლილი

პროექტის „მომავლის თაობა“-ს ფარგლებში სამოქალაქო სასკოლო კლუბების დასკვნითი ღონისძიება 2020 წლის 13 თებერვალი 12:30:00 2020 წლის 13 თებერვალი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
718

განვლილი

ტრენინგი „მეწარმეობის უნარ-ჩვევები“- საგრანტო პროგრამის „შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“ - “Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme” ფარგლებში. 2020 წლის 13 თებერვალი 11:00:00 2020 წლის 13 თებერვალი 14:00:00 4 კორპუსი - №202;
716

განვლილი

ტრენინგი საგადასახადო კანონმდებლობაქსთან დაკავშირებით 2020 წლის 08 თებერვალი 11:00:00 2020 წლის 08 თებერვალი 16:00:00 1 კორპუსი - №15;
713

განვლილი

სახელმწიფო სტრატეგიების შემუშავებაზე კონკურსის პრეზენტაცია 2020 წლის 02 თებერვალი 15:00:00 2020 წლის 02 თებერვალი 17:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
711

განვლილი

ინდოეთის რესპუბლიკის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 2020 წლის 26 იანვარი 13:00:00 2020 წლის 26 იანვარი 15:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
706

განვლილი

დოქტორანტ ზაზა ბერიძის სადოქტორო ნაშრომის - „თურქეთისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობები XX საუკუნის 90-იან წლებში“ (ისტორია) - საჯარო დაცვა 2020 წლის 24 იანვარი 13:00:00 2020 წლის 24 იანვარი 16:00:00 1 კორპუსი - №32;
707

განვლილი

მარკუს ბონერის ტრენინგი 2020 წლის 20 იანვარი 09:00:00 2020 წლის 20 იანვარი 18:00:00 1 კორპუსი - №32;
712

განვლილი

ტრენინგი პროფესიული განათლების სფეროს მენეჯერებისათვის 2020 წლის 20 იანვარი 09:00:00 2020 წლის 20 იანვარი 18:00:00 1 კორპუსი - №34;
710

განვლილი

კონფერენცია 2020 წლის 15 იანვარი 17:00:00 2020 წლის 15 იანვარი 20:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
709

განვლილი

სტუდენტების შერჩევა პროექტის „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში 2020 წლის 11 იანვარი 11:00:00 2020 წლის 13 იანვარი 17:00:00 1 კორპუსი - №14;
708

განვლილი

საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსის გივი მიქანაძის საჯარო ლექცია სტუდენტებისთვის 2020 წლის 10 იანვარი 11:00:00 2020 წლის 10 იანვარი 13:00:00 2 კორპუსი - №509;
705

განვლილი

შეხვედრა განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ექსპერტთა ვიზიტის ფარგლებში 2020 წლის 10 იანვარი 09:00:00 2020 წლის 10 იანვარი 19:00:00 1 კორპუსი - №32;
704

განვლილი

ნათია მახარაძის სადოქტორო ნაშრომის - „სათაურის სინტაქსური მოდიფიკაცია პუბლიცისტურ ტექსტებში“ (ლინგვისტიკა) - საჯარო დაცვა 2020 წლის 09 იანვარი 14:00:00 2020 წლის 09 იანვარი 16:00:00 1 კორპუსი - №32;
655

განვლილი

ფინალური გამოცდები 2020 წლის 08 იანვარი 09:00:00 2020 წლის 31 იანვარი 20:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
703

განვლილი

შეხვედრა საახალწლო ღონისძიებების დასაგეგმად 2019 წლის 27 დეკემბერი 16:00:00 2019 წლის 27 დეკემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
696

განვლილი

დავით კენჭაძე - "დიახ შენ შეგიძლია - როგორ მივაღწიოთ ცხოვრებაში ყველაფერს რაც გვსურს" 2019 წლის 26 დეკემბერი 13:00:00 2019 წლის 26 დეკემბერი 15:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
699

განვლილი

შეხვედრა 2019 წლის 26 დეკემბერი 10:00:00 2019 წლის 26 დეკემბერი 12:59:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
685

განვლილი

ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის 60 წლის იუბილე 2019 წლის 25 დეკემბერი 13:00:00 2019 წლის 25 დეკემბერი 15:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
702

განვლილი

კონფერენცია „რეგიონის როლი ერთიანი სახელმწიფოს განვითარებისა და კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში“ 2019 წლის 23 დეკემბერი 15:00:00 2019 წლის 23 დეკემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
700

განვლილი

ტრენინგი 2019 წლის 21 დეკემბერი 11:00:00 2019 წლის 21 დეკემბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №32;
698

განვლილი

საინფორმაციო სახის შეხვედრეებიბსუ-ს სტუდენტებთან სტუდენტურ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციასთან დაკავშირებით 2019 წლის 17 დეკემბერი 15:00:00 2019 წლის 20 დეკემბერი 15:00:00 2 კორპუსი - №108;
2 კორპუსი - №327;
4 კორპუსი - №302;
2 კორპუსი - №534;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
2 კორპუსი - №430;
697

განვლილი

პროკრედიტ ბანკის დასაქმებისა და სტაჟრების პროგრამის პრეზენტაცია ბსუ-ს სტუდენტებისთვის 2019 წლის 17 დეკემბერი 14:00:00 2019 წლის 17 დეკემბერი 16:00:00 2 კორპუსი - №430;
676

განვლილი

საქართველო ბრიტანეთის ურთიერთობები 2019 წლის 17 დეკემბერი 12:00:00 2019 წლის 17 დეკემბერი 15:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
695

განვლილი

ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის მხრადაჭერით დაგეგმილი სამეცნიერო კონფერენცია "ტიპი 2 შაქრიან დიაბეტი" 2019 წლის 14 დეკემბერი 16:00:00 2019 წლის 14 დეკემბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული);
654

განვლილი

ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის მხრადაჭერით დაგეგმილი სამეცნიერო კონფერენცია "ტიპი 2 შაქრიან დიაბეტი" 2019 წლის 14 დეკემბერი 14:00:00 2019 წლის 14 დეკემბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
692

განვლილი

ჯემალ ბერიძის სადოქტორო ნაშრომის დაცვა 2019 წლის 14 დეკემბერი 14:00:00 2019 წლის 14 დეკემბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №32;
694

განვლილი

სტუდენტური ვითმმართველობის თავმჯდომარის შეხვედრა სტუდენტებთან საახალწლო ღონისძძიებების დაგეგმვის მიზნით 2019 წლის 13 დეკემბერი 16:00:00 2019 წლის 13 დეკემბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
693

განვლილი

სტუდენტებისათვის ევექსის სტუდენტური პროგრამების გაცნობა 2019 წლის 12 დეკემბერი 13:00:00 2019 წლის 12 დეკემბერი 14:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
690

განვლილი

დისკუსია თემაზე Brexit-ის პოლიტ-ეკონომიკური ანალიზი 2019 წლის 11 დეკემბერი 14:00:00 2019 წლის 11 დეკემბერი 16:00:00 2 კორპუსი - №თავისუფალი სივრცე #21 (0 სართული);
686

განვლილი

პროექტის - „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“ პრეზენტაცია 2019 წლის 11 დეკემბერი 13:00:00 2019 წლის 11 დეკემბერი 14:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
691

განვლილი

ინტელექტუალური თამაშის “რა? სად? როდის?“ სტუდენტური ლიგა 2019 წლის 10 დეკემბერი 15:00:00 2019 წლის 10 დეკემბერი 20:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
688

განვლილი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ღონისძიება 2019 წლის 09 დეკემბერი 16:00:00 2019 წლის 09 დეკემბერი 18:00:00 2 კორპუსი - №534;
682

განვლილი

ტრენინგი ფრანგულენოვანი სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, ტრენერი - პროფესორი ქეთი კვინიკაძე 2019 წლის 09 დეკემბერი 15:00:00 2019 წლის 10 დეკემბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №32;
687

განვლილი

საინფორმაციო შეხვედრა პროექტის „ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემა“-ს ფარგლებში თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის თაობაზე 2019 წლის 09 დეკემბერი 11:00:00 2019 წლის 09 დეკემბერი 13:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
680

განვლილი

თავისუფალ ჟირნალისტთა სახლი წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან 2019 წლის 04 დეკემბერი 15:00:00 2019 წლის 04 დეკემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
681

განვლილი

საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტური სსაგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული სახის პროექტების კონკურსთან დაკავშირებით 2019 წლის 04 დეკემბერი 13:00:00 2019 წლის 06 დეკემბერი 15:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №60;
2 კორპუსი - №328;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
679

განვლილი

შეხვედრა-პრეზენტაცია სტუდენტებთან დასაქმების თაობაზე 2019 წლის 03 დეკემბერი 10:00:00 2019 წლის 03 დეკემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
678

განვლილი

სისხლის დონაციის აქცია 2019 წლის 03 დეკემბერი 09:00:00 2019 წლის 03 დეკემბერი 18:00:00 სხვა კორპუსი - №12/03/2019 09:00:00;
677

განვლილი

მსოფლიო ჩემპიონატის PES 2020 შესარჩევი ტურნირი 2019 წლის 01 დეკემბერი 10:00:00 2019 წლის 01 დეკემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
674

განვლილი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტ ნინო დევაძის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2019 წლის 30 ნოემბერი 12:00:00 2019 წლის 30 ნოემბერი 15:00:00 2 კორპუსი - №430;
669

განვლილი

PES 2020-ს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი 2019 წლის 30 ნოემბერი 10:00:00 2019 წლის 30 ნოემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
663

განვლილი

ოთო ნემსაძის საქველმოქმედო კონცერტი 2019 წლის 28 ნოემბერი 17:00:00 2019 წლის 28 ნოემბერი 21:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
647

განვლილი

პროფესორ კარლ კასერის საჯარო ლექცია ვიზუალურ ენთროპოლოგიში 2019 წლის 28 ნოემბერი 11:00:00 2019 წლის 28 ნოემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №33;
668

განვლილი

საქართველოს პარლამენტარიზმის შექმნიდან 100 წლის საიუბილო თარიღისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე ,,ქართული პარლამტარიზმი: წარსული და დანამედროვეობა". 2019 წლის 27 ნოემბერი 11:00:00 2019 წლის 27 ნოემბერი 18:00:00 2 კორპუსი - №534;
671

განვლილი

საზოგადოებრივი მაუწებლის დირექტორისა და გადაცემა წიგნების თაროს შემოქმედებითი ჯგუფის შეხვედრა სტუდენტებთან 2019 წლის 26 ნოემბერი 16:00:00 2019 წლის 26 ნოემბერი 17:30:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
667

განვლილი

შეხვედრა ახალჩარიცხულ სტუდენტებთან 2019 წლის 25 ნოემბერი 10:00:00 2019 წლის 25 ნოემბერი 12:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
673

განვლილი

მუსიკალური ფესტივალი „ბსუ-ს ბიგ-ბენდი და მეგობრები“ 2019 წლის 23 ნოემბერი 14:00:00 2019 წლის 24 ნოემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
666

განვლილი

ავსტრიელი პროფესორი თომას კრუსმანის საჯარო ლექცია 2019 წლის 19 ნოემბერი 11:00:00 2019 წლის 19 ნოემბერი 15:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
664

განვლილი

შეხვედრა სტუდენტებთან პროექტის „მე ვირჩევ თანასწორობას“ ფარგლებში 2019 წლის 18 ნოემბერი 15:15:00 2019 წლის 18 ნოემბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
665

განვლილი

ავსტრიელი პროფესორი თომას კრუსმანის საჯარო ლექცია 2019 წლის 18 ნოემბერი 11:00:00 2019 წლის 18 ნოემბერი 15:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
661

განვლილი

დღგ-ს ახალ რეფორმებთან დაკავშირებული ტრენინგი 2019 წლის 16 ნოემბერი 14:00:00 2019 წლის 17 ნოემბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №15;
662

განვლილი

შეხვედრა სკოლის დირექტორებთან 2019 წლის 16 ნოემბერი 12:00:00 2019 წლის 16 ნოემბერი 15:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
653

განვლილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შუალედური გამოცდები 2019 წლის 15 ნოემბერი 16:15:01 2019 წლის 16 ნოემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
638

განვლილი

საუბრები ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვებციაზე 2019 წლის 15 ნოემბერი 14:00:00 2019 წლის 15 ნოემბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
652

განვლილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შუალედური გამოცდები 2019 წლის 11 ნოემბერი 09:00:00 2019 წლის 15 ნოემბერი 13:45:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
650

განვლილი

პროექტ "დიდი სცენის" შესარჩევი ტური 2019 წლის 09 ნოემბერი 11:00:00 2019 წლის 09 ნოემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №18;
660

განვლილი

დისკუსია თემაზე ,,ბათუმი, ქალაქის პერსპექტივები" 2019 წლის 08 ნოემბერი 14:00:00 2019 წლის 08 ნოემბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
658

განვლილი

შეხვედრა სტუდენტებთან დასაქმების მიზნით 2019 წლის 08 ნოემბერი 11:00:00 2019 წლის 08 ნოემბერი 14:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
645

განვლილი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ჩვენი სულიერების ბალავარი” 2019 წლის 08 ნოემბერი 10:00:00 2019 წლის 09 ნოემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №34;
659

განვლილი

ტრენინგი "დარწმუნების ფსიქოლოგიასა და არგუმენტაციაში", ბსუ-ს სტუდენტებისათვის 2019 წლის 06 ნოემბერი 16:00:00 2019 წლის 06 ნოემბერი 20:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
657

განვლილი

გრემანული აკადემიური გაცვლის სამსახურის საინფორმაციო შეხვედრა 2019 წლის 05 ნოემბერი 13:00:00 2019 წლის 05 ნოემბერი 14:00:00 1 კორპუსი - №32;
646

განვლილი

რა ? სად ? როდის ? 2019 წლის 03 ნოემბერი 14:00:00 2019 წლის 29 დეკემბერი 18:00:39 1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;
641

განვლილი

გამოფენა "ბულგარეთის ძეგლები იუნესკოს მფარველობის ქვეშ" 2019 წლის 28 ოქტომბერი 14:00:17 2019 წლის 28 ოქტომბერი 15:30:29 1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული);
648

განვლილი

დისკუსია თემაზე - ასოცირების ხელშეკრულების გააზრება და სიკეთეები 2019 წლის 25 ოქტომბერი 15:00:00 2019 წლის 25 ოქტომბერი 17:00:00 2 კორპუსი - №509;
651

განვლილი

ბათუმის ბულვარის განვითარების ტენდენციების 2019 წლის 25 ოქტომბერი 14:00:00 2019 წლის 25 ოქტომბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №21;
1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული);
649

განვლილი

სმენის და მხედველობის დარღვევების მქონე პირთა მხარდაჭერის სისტემის შექმნა საქართველოში 2019 წლის 24 ოქტომბერი 10:00:00 2019 წლის 24 ოქტომბერი 16:30:00 2 კორპუსი - №532;
644

განვლილი

აღორძინების ხანის დიდი მოღვაწის, შესანიშნავი იგავთვმწერის, ლექსიკოგრაფის, მთარგმნელის, დიპლომატისა და მეცნიერის, სულხან - საბაორბელიანის ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის „სიტყვის კონის ფინალური ღონისძიება 2019 წლის 23 ოქტომბერი 14:00:00 2019 წლის 26 ოქტომბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
639

განვლილი

ვიქტორინა ბსუ-ს ინტელექტუალი 2019 წლის 18 ოქტომბერი 18:00:00 2019 წლის 18 ოქტომბერი 21:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
642

განვლილი

სამართლის სკოლა „საზღვაო სამართლის “ მიმართულებით 2019 წლის 17 ოქტომბერი 15:00:00 2019 წლის 18 ოქტომბერი 18:00:00 2 კორპუსი - №521;
643

განვლილი

არასამთავრობო ორგანიზაცია AIESEC ჩაატარებს პრეზენტაციას გაცვლითი პროგრამების შესახებ სტუდენტებისათვის 2019 წლის 17 ოქტომბერი 12:00:00 2019 წლის 17 ოქტომბერი 14:00:00 2 კორპუსი - №430;
632

განვლილი

იდეების კონკური "ნუ შეავიწროებ პოტენციალს" 2019 წლის 17 ოქტომბერი 11:00:00 2019 წლის 17 ოქტომბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
637

განვლილი

მუსიკალური ფესტივალი 2019 წლის 13 ოქტომბერი 13:00:00 2019 წლის 14 ოქტომბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
633

განვლილი

შეხვედრა ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებთან რომლებმაც გაიარეს სტაჟირება საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში და პირველო და მეორე კურსის სტუდენტებთან რომლებსაც სურთ გაიარონ სტაჟირება მომავალში 2019 წლის 11 ოქტომბერი 13:00:00 2019 წლის 11 ოქტომბერი 15:00:00 2 კორპუსი - №328;
530

განვლილი

„ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5“ 2019 წლის 11 ოქტომბერი 10:00:00 2019 წლის 13 ოქტომბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №43;
1 კორპუსი - №44;
634

განვლილი

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის საჯარო შეხვედრა სტუდენტებთან და დაინტერესებულ მოქალაქეებთან, ბავშვის უფლებათა კოდექსისი გაცნიბის მიზნით 2019 წლის 10 ოქტომბერი 18:00:00 2019 წლის 10 ოქტომბერი 21:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
626

განვლილი

სადოქტორო ნაშრომის „საქართველოსა და ოქროს ურდოს ურთიერთობები XIII-XIV საუკუნეებში“ (ქართული წყაროების მიხედვით) 2019 წლის 10 ოქტომბერი 17:00:00 2019 წლის 10 ოქტომბერი 19:00:00 1 კორპუსი - №37;
628

განვლილი

პრეზენტაცია ბსუ-ს სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების თაობაზე. 2019 წლის 10 ოქტომბერი 13:30:00 2019 წლის 10 ოქტომბერი 14:00:00 2 კორპუსი - №328;
635

განვლილი

ჟორჟ სიმენონის ფონდის დირექტორთან - ჯონ სიმენონთან შეხვედრა 2019 წლის 09 ოქტომბერი 14:30:00 2019 წლის 09 ოქტომბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №32;
631

განვლილი

მაინცის უნივერსიტეტის პროფესორის, დოქტორ მარკუს ბონერის საჯარო ლექცია და ვორკშოპი 2019 წლის 09 ოქტომბერი 09:00:00 2019 წლის 10 ოქტომბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
627

განვლილი

გასაუბრება ბსუ-ს სტუდენტებთან, რომლებიც ფლობენ გერმანულ ენას, მათი შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით 2019 წლის 07 ოქტომბერი 14:00:00 2019 წლის 07 ოქტომბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №32;
624

განვლილი

ერაზმუს+-ის გაცვლითი პროგრამების პრეზენტაცია 2019 წლის 04 ოქტომბერი 13:00:00 2019 წლის 04 ოქტომბერი 15:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
620

განვლილი

ტრენინგი ეროვნული უსაფრთხოების თემაზე. 2019 წლის 04 ოქტომბერი 12:00:00 2019 წლის 05 ოქტომბერი 15:00:00 2 კორპუსი - №534;
2 კორპუსი - №534;
609

განვლილი

ერაზმუს + საგრანტო პროექტის ABC დასკვნითი კონფერენცია 2019 წლის 03 ოქტომბერი 09:00:00 2019 წლის 04 ოქტომბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №60;
1 კორპუსი - №62;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №59;
607

განვლილი

მერვე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში 2019 წლის 28 სექტემბერი 10:00:00 2019 წლის 04 ოქტომბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
2 კორპუსი - №234;
2 კორპუსი - №234;
2 კორპუსი - №234;
2 კორპუსი - №234;
2 კორპუსი - №234;
2 კორპუსი - №234;
2 კორპუსი - №234;
621

განვლილი

დისკუსია თემაზე: „ნივთიერებადამოკიდებულების, მათ შორის აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია“. 2019 წლის 27 სექტემბერი 13:00:00 2019 წლის 27 სექტემბერი 14:00:00 2 კორპუსი - №თავისუფალი სივრცე #21 (0 სართული);
623

განვლილი

ახალი საგრანტო პროექტის პრეზენტაცია ბსუ-ს სტუდენტებისთვის 2019 წლის 26 სექტემბერი 13:00:00 2019 წლის 26 სექტემბერი 14:00:00 2 კორპუსი - №430;
619

განვლილი

შეხვედრა-დისკუსია საკანონმდებლო სიახლეებზე სამუშაო და საჯარო სივრცეში დისკრიმინაციის და სექსუალური შევიწროვების აღკვეთის ჭრილში 2019 წლის 25 სექტემბერი 11:00:00 2019 წლის 25 სექტემბერი 12:30:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
622

განვლილი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის ნანა გეგელიშვილის საჯარო ლექცია თემაზე: „სწავლების დამხმარე ტექნოლოგია - ნეირო პლასტიურობა და განათლება“ 2019 წლის 24 სექტემბერი 14:00:00 2019 წლის 24 სექტემბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
617

განვლილი

მალხაზ ჩოხარაძის ფილმის ჩვენება - „ამბავი თორმეტი სავანისა“ 2019 წლის 23 სექტემბერი 16:00:00 2019 წლის 23 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
591

განვლილი

საერთაშორისო კლინიკური კონფერენცია - დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები 2019 წლის 18 სექტემბერი 16:00:00 2019 წლის 20 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული);
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული);
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული);
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
2 კორპუსი - №328;
584

განვლილი

კროს-რეგიუნალური სემინარი პროფესორ-მასწავლებლებისათვის erasmus+ საქართველოს ეროვნული ოფისის ორგანიზებით სემინარს ჩაატარებს დიდი ბრიტანეტითს erasmus+ ოფისის წარმომადგენელი ენდი გიბსი 2019 წლის 18 სექტემბერი 00:00:00 2019 წლის 19 სექტემბერი 15:00:00 1 კორპუსი - №32;
447

განვლილი

II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია 2019 წლის 13 სექტემბერი 10:00:00 2019 წლის 13 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
448

განვლილი

II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია 2019 წლის 13 სექტემბერი 10:00:00 2019 წლის 13 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №32;
612

განვლილი

"საერთაშორისო უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა: ეროვნული, რეგიონული და გლობალური გამოწვევები" 2019 წლის 10 სექტემბერი 10:00:00 2019 წლის 11 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
616

განვლილი

სასწავლო კურსი „რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა სტატსტიკური დამუშავება და ანალიზი (SPSS პროგრამის გამოყენებით)“ 2019 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00 2019 წლის 05 სექტემბერი 21:00:00 2 კორპუსი - №230;
615

განვლილი

საქართველოს მათემატუკოსთა კავშირის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია 2019 წლის 02 სექტემბერი 09:00:00 2019 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №43;
1 კორპუსი - №50;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №59;
1 კორპუსი - №60;
1 კორპუსი - №61;
1 კორპუსი - №62;
1 კორპუსი - №65;
614

განვლილი

ტრენინგი მასწავლებლებისათვის 2019 წლის 30 აგვისტო 10:00:00 2019 წლის 31 აგვისტო 13:00:00 1 კორპუსი - №15;
1 კორპუსი - №15;
613

განვლილი

სამუშაო შეხვედრა სტრატეგიული კომუნიკაციების სალექციო კურსის განსახილველად 2019 წლის 29 აგვისტო 10:40:00 2019 წლის 29 აგვისტო 14:00:00 1 კორპუსი - №32;
590

განვლილი

ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კონსტიტუციური დემოკრატია: თამანედროვე გამოწვევები“ 2019 წლის 18 აგვისტო 10:00:00 2019 წლის 25 აგვისტო 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №ფოიე (2 სართული);
611

განვლილი

მოდულური/დუალური პროგრამების განხორციელების შეფასების საკითხები 2019 წლის 12 აგვისტო 10:00:00 2019 წლის 14 აგვისტო 18:00:00 2 კორპუსი - №328;
2 კორპუსი - №328;
2 კორპუსი - №328;
2 კორპუსი - №303;
2 კორპუსი - №303;
2 კორპუსი - №303;
610

განვლილი

ინტელექტუალური თამაშები 2019 წლის 04 აგვისტო 18:00:00 2019 წლის 04 აგვისტო 23:45:00 1 კორპუსი - №15;
1 კორპუსი - №16;
1 კორპუსი - №17;
1 კორპუსი - №21;
606

განვლილი

საქველმოქმედო ღონისძიება (კონცერტის), ქალაქ ბათუმში მცხოვრები შშმ პირებისათვის. 2019 წლის 03 აგვისტო 15:30:00 2019 წლის 03 აგვისტო 18:30:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
601

განვლილი

დოქტორანტ ირაკლი აბაშიძის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2019 წლის 03 აგვისტო 12:00:00 2019 წლის 03 აგვისტო 14:00:00 2 კორპუსი - №430;
608

განვლილი

ფსიქოლოგიის პროგრამის კუსდამთავრებულთა გამოსაშვები ღონისძიება 2019 წლის 02 აგვისტო 14:00:00 2019 წლის 02 აგვისტო 15:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
369

განვლილი

ERASMUS+ საგრანტო პროექტის (ARTIST) „ქმედითი კვლევა მეცნიერების სწავლების ინოვაციისა და კარიერული ორიენტაციისათვის“ ფინალური კონფერენცია 2019 წლის 30 ივლისი 10:00:00 2019 წლის 01 აგვისტო 18:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
600

განვლილი

დოქტორანტ მირზა ბახტაძის სადოქტორო ნაშრომის საჯაროდ დაცვა 2019 წლის 27 ივლისი 12:00:00 2019 წლის 27 ივლისი 14:00:00 2 კორპუსი - №430;
604

განვლილი

ბსუ-ს და ილიაუნის მიერ ხელმოწერილი მემორანდუმის ფარგლებში 11-24 ივლისს ჩატარებულ სოციოლოგიურ კვლევაში ჩართული მონაწიეების დასკვნითი შეხვედრა და შესაბამისი სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია 2019 წლის 24 ივლისი 18:00:00 2019 წლის 24 ივლისი 19:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
605

განვლილი

ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის 2019 წლის კურსდამთავრებულთა გაცილების ღონისძიება 2019 წლის 24 ივლისი 14:00:00 2019 წლის 24 ივლისი 15:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
603

განვლილი

ბსუ-ს ადგილობრივი და უცხოელი სტუდენტების შეხვედრა საერთაშორისო ორგანიზაცია AIESEC-ის ორგანიზებით 2019 წლის 20 ივლისი 18:15:00 2019 წლის 20 ივლისი 20:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
586

განვლილი

სადისერტაციო კომისიის სხდომა 2019 წლის 20 ივლისი 12:00:00 2019 წლის 20 ივლისი 16:00:00 1 კორპუსი - №32;
602

განვლილი

ბათუმის მერიასთან არსებული კულტურის ცენტრის ქალთა კამერული გუნდის კონცერტი ბსუ-ში მიმდინარე საერთაშორისო კომფერენციების მონაწილეთათვის 2019 წლის 18 ივლისი 19:00:00 2019 წლის 18 ივლისი 21:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
592

განვლილი

საჯარო ლექცია თემაზე: 1. ბირთვული გამოსხივების ბორის იზოტოპების ლეგირებული ნახევარგამტარული სენსორები; 2. ბიო ნაწილაკების ვიბრაციული თვისებების შესწავლა ოპტუიკური სპექტრომეტრით. 2019 წლის 17 ივლისი 10:00:00 2019 წლის 18 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №62;
1 კორპუსი - №62;
366

განვლილი

საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე 2019 წლის 17 ივლისი 10:00:00 2019 წლის 20 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
574

განვლილი

იაპონიისა და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების საერთაშორისო სამეცნიერო ვორკშოპი/კონფერენცია 2019 წლის 16 ივლისი 14:00:00 2019 წლის 19 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №ფოიე (2 სართული);
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
589

განვლილი

საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაულის- ბასტილიის აღების დღიადმი მიძღვნილი ღონისძიება 2019 წლის 14 ივლისი 16:00:00 2019 წლის 14 ივლისი 18:00:00 ბულვარი კორპუსი - №07/14/2019 16:00:00;
588

განვლილი

გამოფენა „ლატვიის საუკუნე“ 2019 წლის 10 ივლისი 11:00:00 2019 წლის 31 ივლისი 16:16:05 1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული);
587

განვლილი

გამოფენა " ქალაქების შეჯამება: ევროპული მოედნები და მათი ისტორიები" 2019 წლის 09 ივლისი 11:00:00 2019 წლის 13 ივლისი 17:00:00 1 კორპუსი - №ფოიე (2 სართული);
585

განვლილი

ტრენინგ-კურსი სტუდენტებისათვის - ,,სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები", ტარდება ასოციაცია СELA და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ეგიდით. აღნიშნული ტრენინგი სტუდენტებს დაეხმარება პროექტების წერის მეთოდების შესწავლასა და მათ განხორციელებაში. 2019 წლის 06 ივლისი 17:00:00 2019 წლის 07 ივლისი 19:00:00 1 კორპუსი - №41;
1 კორპუსი - №41;
581

განვლილი

შეხვედრა ERASMUS+ -ის საგრანტო პროექტის „InnoCENS Project“-ის (Enhacing Innovation Competences and Entrepreneurial Skills in Engineering Education ინოვაციური კომპეტენციებისა და სამეწარმეო უნარების ამაღლება საინჟინრო განათლებაში) ფარგლებში 2019 წლის 28 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 28 ივნისი 12:00:00 1 კორპუსი - №32;
443

განვლილი

საზაფხულო სკოლა: „საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კვლევის შესაძლებლობების გაზრდა სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურების მეშვეობით“ 2019 წლის 26 ივნისი 10:00:00 2019 წლის 28 ივნისი 18:00:00 1 კორპუსი - №აკადემიური საბჭოს დარბაზი;
1 კორპუსი - №14;
575

განვლილი

მარიამ ბერიძის მასტერკლასი - როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის 2019 წლის 24 ივნისი 15:00:00 2019 წლის 24 ივნისი 17:00:00 2 კორპუსი - №328;
569

განვლილი

ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 20 ივლისი 18:15:00 სხვა კორპუსი - №06/24/2019 09:00:00;
1 კორპუსი - №29;
1 კორპუსი - №20;
1 კორპუსი - №21;
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №43;
1 კორპუსი - №44;
1 კორპუსი - №61;
1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №32;
571

განვლილი

ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 16 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
434

განვლილი

ექსპერტების ჯგუფის შეხვედრა ინვაზიური სახეობების შესახებ 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 25 ივნისი 15:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;
577

განვლილი

„აგნი“ ფესივალი (ინდოელი სტუდენტების ორგანიზებით) 2019 წლის 22 ივნისი 18:00:00 2019 წლის 23 ივნისი 21:00:00 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი;