ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
588

მიმდინარე

გამოფენა „ლატვიის საუკუნე“ 2019 წლის 10 ივლისი 11:00:00 2019 წლის 31 ივლისი 16:16:05 1 კორპუსი - №ფოიე (1 სართული);
569

მიმდინარე

ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 20 ივლისი 18:15:00 სხვა კორპუსი - №06/24/2019 09:00:00;
1 კორპუსი - №29;
1 კორპუსი - №20;
1 კორპუსი - №21;
1 კორპუსი - №42;
1 კორპუსი - №43;
1 კორპუსი - №44;
1 კორპუსი - №61;
1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №32;
571

მიმდინარე

ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო სესია 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00 2019 წლის 16 ივლისი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017