ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
590

მიმდინარე

ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კონსტიტუციური დემოკრატია: თამანედროვე გამოწვევები“ 2019 წლის 18 აგვისტო 10:00:00 2019 წლის 25 აგვისტო 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №ფოიე (2 სართული);


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017