ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: კიბერუსაფრთხოება


დასახელება კიბერუსაფრთხოება
ტიპი ღონისძიება
აღწერა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით ატარებს საინფორმაციო შეხვედრებს კიბერსივრცის მიმართულებით.საინფორმაციო შეხვედრა - სეზონური სკოლა - "კიბერუსაფრთხოების ახალი გამოწვევები გლობალურ ინფორმაციულ სივრცეში".საინფორმაციო შეხვედრას წაიყვანს თავდაცვის სამინისტროს ოფიცერი დავით გულუა.
დაწყების დრო 2019 წლის 15 თებერვალი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 15 თებერვალი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 15 თებერვალი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 თებერვალი 15:00:00;
ორგანიზატორი პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017