ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი - როგორ მოვამზადოთ დოკუმენტები TEX/LATEX/TexSudio ფორმატში


დასახელება ტრენინგი - როგორ მოვამზადოთ დოკუმენტები TEX/LATEX/TexSudio ფორმატში
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი - როგორ მოვამზადოთ დოკუმენტები TEX/LATEX/TexSudio ფორმატში
დაწყების დრო 2019 წლის 01 აპრილი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 01 აპრილი 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №108 დაწყება: 2019 წლის 01 აპრილი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 01 აპრილი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017