ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საჯარო ლექცია თემაზე - პლაგიატის პრობლემა და მასთან ბრძოლის პრაქტიკა


დასახელება საჯარო ლექცია თემაზე - პლაგიატის პრობლემა და მასთან ბრძოლის პრაქტიკა
ტიპი სხვა
აღწერა საჯარო ლექცია თემაზე - პლაგიატის პრობლემა და მასთან ბრძოლის პრაქტიკა
დაწყების დრო 2019 წლის 03 აპრილი 17:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 03 აპრილი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 03 აპრილი 17:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 აპრილი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017