ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საჯარო ლექცია თემაზე: სამოქალაქო აქტივიზმი


დასახელება საჯარო ლექცია თემაზე: სამოქალაქო აქტივიზმი
ტიპი სხვა
აღწერა საჯარო ლექცია თემაზე: სამოქალაქო აქტივიზმი
დაწყების დრო 2019 წლის 07 აპრილი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 07 აპრილი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 07 აპრილი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 07 აპრილი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017