ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პრეზენტაცია


დასახელება პრეზენტაცია
ტიპი ღონისძიება
აღწერა არაფორმალური განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მომზადების პროგრამის პრეზენტაცია
დაწყების დრო 2019 წლის 22 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 22 ივნისი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 22 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 22 ივნისი 14:00:00;
ორგანიზატორი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017