ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მარიამ ბერიძის მასტერკლასი - როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის


დასახელება მარიამ ბერიძის მასტერკლასი - როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის
ტიპი სხვა
აღწერა მარიამ ბერიძის მასტერკლასი - როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის
დაწყების დრო 2019 წლის 24 ივნისი 15:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 24 ივნისი 17:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 24 ივნისი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017