ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ერაზმუს + საგრანტო პროექტის ABC დასკვნითი კონფერენცია


დასახელება ერაზმუს + საგრანტო პროექტის ABC დასკვნითი კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა ერაზმუს + საგრანტო პროექტის ABC დასკვნითი კონფერენცია
დაწყების დრო 2019 წლის 03 ოქტომბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 04 ოქტომბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2019 წლის 03 ოქტომბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №62 დაწყება: 2019 წლის 03 ოქტომბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 03 ოქტომბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017