ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტ ნინო დევაძის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტ ნინო დევაძის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტ ნინო დევაძის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2019 წლის 30 ნოემბერი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 30 ნოემბერი 15:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №430 დაწყება: 2019 წლის 30 ნოემბერი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 30 ნოემბერი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017