ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
1196

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა რა?სად?როდის? 2023 წლის 30 დეკემბერი 14:00:00 2023 წლის 30 დეკემბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1195

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა რა?სად?როდის? 2023 წლის 23 დეკემბერი 14:00:00 2023 წლის 23 დეკემბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1214

დაგეგმილი

ტრენინგების ჩატარება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით 2023 წლის 18 დეკემბერი 11:00:00 2023 წლის 19 დეკემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №32;
1194

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა რა?სად?როდის? 2023 წლის 16 დეკემბერი 14:00:00 2023 წლის 16 დეკემბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1213

დაგეგმილი

ტრენინგების ჩატარება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით 2023 წლის 12 დეკემბერი 11:00:00 2023 წლის 13 დეკემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №32;
1 კორპუსი - №32;
1193

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა რა?სად?როდის? 2023 წლის 08 დეკემბერი 19:00:00 2023 წლის 08 დეკემბერი 21:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1218

დაგეგმილი

საინფორმაციო ტრენინგი თემაზე: "წითელი ჯვარის საქმიანობის მანდატი" და "პირველადი დახმარების მასტერკლასი" 2023 წლის 07 დეკემბერი 15:00:00 2023 წლის 07 დეკემბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №17;
1217

დაგეგმილი

საჯარო ლექცია თემაზე: "კონსტიტუციური კონტროლი და ადამიანის უფლებები" 2023 წლის 06 დეკემბერი 10:00:00 2023 წლის 06 დეკემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1219

დაგეგმილი

საინფორმაციო სახის შეხვედრა მედიაწიგნიერების კონკურსის შესახებ - „ნამდვილი თუ მოგონილი?!“. 2023 წლის 04 დეკემბერი 15:00:00 2023 წლის 04 დეკემბერი 16:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1192

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა რა?სად?როდის? 2023 წლის 02 დეკემბერი 14:00:00 2023 წლის 02 დეკემბერი 17:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1212

დაგეგმილი

ტრენინგების ჩატარება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით 2023 წლის 02 დეკემბერი 12:00:00 2023 წლის 02 დეკემბერი 19:00:00 1 კორპუსი - №32;
1222

დაგეგმილი

საგრანტო პროექტის "რა იგებს არჩევნებს საქართველოში" დასკვნითი პრეზენტაცია 2023 წლის 01 დეკემბერი 12:00:00 2023 წლის 01 დეკემბერი 14:00:00 1 კორპუსი - №32;


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017