ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
1059

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა 2023 წლის 23 აპრილი 15:00:00 2023 წლის 23 აპრილი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1058

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა 2023 წლის 16 აპრილი 15:00:00 2023 წლის 16 აპრილი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1056

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა 2023 წლის 09 აპრილი 15:00:00 2023 წლის 09 აპრილი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1057

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა 2023 წლის 02 აპრილი 15:00:00 2023 წლის 02 აპრილი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1079

დაგეგმილი

პროექტი „საზოგადოების ინფორმირებულობისა და შედეგობის გაზრდა“. 2023 წლის 28 მარტი 14:00:00 2023 წლის 28 მარტი 16:00:00 1 კორპუსი - №32;
1055

დაგეგმილი

ინტელექტუალური ვიქტორინა 2023 წლის 26 მარტი 15:00:00 2023 წლის 26 მარტი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017