ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
780

დაგეგმილი

ტრენინგი ერაზმუს+ საგრანტო პროექტის ფარგლებში თემაზე – „საქართველოს უნივერსიტეტებში მე-3 მისიის ხარისხის და აქტუალურობის გაძლიერება“ 2021 წლის 05 ივლისი 10:00:00 2021 წლის 07 ივლისი 17:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
774

დაგეგმილი

ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ მალვინა ჯიბლაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2021 წლის 02 ივლისი 12:00:00 2021 წლის 02 ივლისი 15:00:00 2 კორპუსი - №430;
779

დაგეგმილი

ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ირაკლი მარგველაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2021 წლის 25 ივნისი 12:00:00 2021 წლის 25 ივნისი 15:00:00 2 კორპუსი - №430;
777

დაგეგმილი

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ პაატა ვადაჭკორიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2021 წლის 21 ივნისი 13:00:00 2021 წლის 21 ივნისი 15:00:00 2 კორპუსი - №328;
778

დაგეგმილი

ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ სალომე შერვაშიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2021 წლის 18 ივნისი 12:00:00 2021 წლის 18 ივნისი 15:00:00 2 კორპუსი - №430;
776

დაგეგმილი

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნანა აბაშიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2021 წლის 17 ივნისი 13:00:00 2021 წლის 17 ივნისი 15:00:00 2 კორპუსი - №328;


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017