ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
762

დაგეგმილი

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნათელა ტეტემაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2021 წლის 23 აპრილი 14:00:00 2021 წლის 23 აპრილი 16:00:00 2 კორპუსი - №328;
763

დაგეგმილი

ერაზმუს+ გაცვლითი პროგრამის კონკურსის გასაუბრება 2021 წლის 19 აპრილი 10:00:00 2021 წლის 19 აპრილი 17:00:00 1 კორპუსი - №32;
761

დაგეგმილი

დოქტორანტ მერაბ ცინარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა 2021 წლის 17 აპრილი 13:00:00 2021 წლის 17 აპრილი 17:00:00 2 კორპუსი - №328;


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017