ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ფსიქოთერაპიული მეთოდის - ბიოსინთეზის პირველი ჯგუფის დამამთავრებელი სემინარი


დასახელება ფსიქოთერაპიული მეთოდის - ბიოსინთეზის პირველი ჯგუფის დამამთავრებელი სემინარი
ტიპი სხვა
აღწერა ქალ. ქეთევან ბერიძე 2018 წლიდან არის „კავკასიის სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაციის“ თავჯდომარე. ასოციაციის თანადამფუძნებლები არიან ფსიქოთერაპიული ცენტრ „სტიმულის“ დირექტორები - ექიმი, ფსიქოთერაპევტი ნინო ვერხვიაშვილი და ექიმი, ფსიქოთერაპევტი დიანა ნიკოლაიშვილი. მათი გუნდი ფსიქოთერაპიული მეთოდის - ბიოსინთეზის ოფიციალური წარმომადგენელი და ორგანიზატორია საქართველოში (შვეიცარიის ბიოსინთეზის ინსტიტუტი). ბიოსინთეზის პირველი ჯგუფის დამამთავრებელი სემინარი 2023 წლის 10-13 ივნისსა და 17-20 ივნისს ჩატარდება ბათუმში. კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებში ჩართული არის ბსუ-ს ფსიქოლოგიის დეპარტამენტისა და ფსიქოლოგიის კლინიკის პერსონალი. სემინარის სამუშაო საათებია 10:00-18:00 საათი. ამასთანავე მოწვეულ უცხოელ ტრენერთან(გერმანელი) და ქართველ ფსიქოთერაპევტებთან ერთად ჩატარდება მასტერ-კლასები ფსიქოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებთან სემინარებს შორის არსებულ თავისუფალ დღეებში კერძოდ, 14-15-16 ივნისი.
დაწყების დრო 2023 წლის 17 ივნისი 10:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 20 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 17 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2023 წლის 17 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 18 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2023 წლის 18 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 19 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2023 წლის 19 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 20 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2023 წლის 20 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ფსიქოლოგიის კლინიკა


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017