ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: თემა "ჩემი ევროპული უნივერსიტეტი"


დასახელება თემა "ჩემი ევროპული უნივერსიტეტი"
ტიპი შეხვედრა
აღწერა 08 მაისს 15.00 სთ-17.00 სთ.ჩატარდება შეხვედრა თემაზე "ჩემი ევროპული უნივერსიტეტი": ბსუ-ს "ერაზმუს+"-სა/სხვა გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების, ამჟამად ევროპაში სასწავლებლად მყოფი სტუდენტების (ონლაინ რეჟიმში), ასევე, 2023-2024 სასწავლო წლისთვის "ერაზმუს+" კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტების ჩართულობით (დეპარტამენტი).
დაწყების დრო 2023 წლის 08 მაისი 15:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 08 მაისი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2023 წლის 08 მაისი 15:00:00; დასრულება: 2023 წლის 08 მაისი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017