ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროექტი „დებატ კლუბი"


დასახელება პროექტი „დებატ კლუბი"
ტიპი შეხვედრა
აღწერა გამარჯვებული პროექტის „დებატ კლუბი“-ის ავტორის, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის ნიკა თურმანიძის თაოსნობით,ტარდება სასწავლო შეხვედრები და ტრენინგები.
დაწყების დრო 2023 წლის 27 მაისი 12:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 28 მაისი 17:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №თავისუფალი სივრცე #21 (0 სართული) დაწყება: 2023 წლის 27 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2023 წლის 27 მაისი 17:00:00;
2 კორპუსი - №თავისუფალი სივრცე #21 (0 სართული) დაწყება: 2023 წლის 28 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2023 წლის 28 მაისი 17:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017