ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროექტი „დებატ კლუბი"


დასახელება პროექტი „დებატ კლუბი"
ტიპი სხვა
აღწერა გამარჯვებული პროექტის „დებატ კლუბი“-ის ავტორის, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის ნიკა თურმანიძის თაოსნობით დაგეგმილია პროექტის ფინალური შეჯიბრება.
დაწყების დრო 2023 წლის 03 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 04 ივნისი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 17:00:00;
1 კორპუსი - №65 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 17:00:00;
2 კორპუსი - №515 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 17:00:00;
2 კორპუსი - №516 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 17:00:00;
2 კორპუსი - №521 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 17:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017