ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: კონფერენცია „საინჟინრო მეცნიერებათა პრობლემები“


დასახელება კონფერენცია „საინჟინრო მეცნიერებათა პრობლემები“
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით 2023 წლის 2-8 სექტემბერს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება.კონფერენციის სახელწოდებაა: „საინჟინრო მეცნიერებათა პრობლემები“.კონფერენციის ჩატარების მიზანია:(ა) - საინჟინრო მეცნიერებებში არსებული პრობლემების აღმოფხვრის საკითხების განხილვა, (ბ) - მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების მოხსენებების მოსმენა და პრობლემების ერთობლივად გადაჭრის დაგეგმვა, (გ) - მეცნიერების ურთიერთგაცნობა.კონფერენციის კოორდინატორია სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის პროფესორი გელა ყიფიანი.
დაწყების დრო 2023 წლის 02 სექტემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 02 სექტემბერი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 02 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2023 წლის 02 სექტემბერი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017