ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საგრანტო პროექტის "საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით" დასკვნითი კონფერენცია


დასახელება საგრანტო პროექტის "საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით" დასკვნითი კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა ჩვენი უნივერსიტეტი არის ERASMUS+–ის საგრანტო პროექტის "საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით" (HEIn4) ერთ-ერთი ბენეფიციარი. მიმდინარე წლის 3-4 ოქტომბერს ჩვენს უნივერსიტეტში ჩატარდება აღნიშნული პროექტის დასკვნითი კონფერენცია, სადაც მონაწილეობას მიიღებს პარტნიორი დაწესებულებების 35-მდე წარმომადგენელი.კონფერენციაზე მოწვეული იქნება აგრეთვე ბსუ-ს ლოკალური პარტნიორები.
დაწყების დრო 2023 წლის 04 ოქტომბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 04 ოქტომბერი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 04 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ოქტომბერი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017