ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: „სპეციალური მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“ და სასწავლო რესურსების წარდგენა


დასახელება „სპეციალური მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“ და სასწავლო რესურსების წარდგენა
ტიპი შეხვედრა
აღწერა ERASMUS+ –ის პროექტის ,,ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად" (Curriculum Innovation for Social Inclusion – CISI) ფარგლებში 2023 წლის 10 ნოემბერს ჩატარდება შეხვედრები ბსუ-ს სტუდენტებთან და აჭარის რეგიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრებისა და საჯარო სკოლების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანია პროექტის ფარგლებში მომზადებული „სპეციალური მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“ და სასწავლო რესურსების წარდგენა. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ პროექტის პარტნიორი უნივერსიტეტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან (თბილისი, თელავი, ქუთაისი).
დაწყების დრო 2023 წლის 10 ნოემბერი 11:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 10 ნოემბერი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2023 წლის 10 ნოემბერი 11:00:00; დასრულება: 2023 წლის 10 ნოემბერი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017