ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?"


დასახელება ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?"
ტიპი სხვა
აღწერა უნივერისტეტში სტუდენტთა თავისუფალი დროის ორგანიზების მიზნით, 55-ე აუდიტორიაში ყოველ შაბათს იმართება ინტელექტუალური თამაში "რა? სად? როდის?" (პასუხისმგებელი პირი, პროფესორი გიორგი მასალკინი).
დაწყების დრო 2024 წლის 29 ივნისი 14:00:00
დასრულების დრო 2024 წლის 29 ივნისი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2024 წლის 29 ივნისი 14:00:00; დასრულება: 2024 წლის 29 ივნისი 17:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017