ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: რეგიონალური კონფერენცია


დასახელება რეგიონალური კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) დაფინანსებით და სექტორული პლატფორმა „მომავლის ფერმერის“ ჩართულობით იგეგმება რეგიონალური კონფერენციის ჩატარება, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ დასავლეთ საქართველოში მოქმედი აგრარული მიმართულების უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები.
დაწყების დრო 2024 წლის 14 მაისი 10:00:00
დასრულების დრო 2024 წლის 16 მაისი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2024 წლის 14 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2024 წლის 14 მაისი 17:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2024 წლის 15 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2024 წლის 15 მაისი 17:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2024 წლის 16 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2024 წლის 16 მაისი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017