ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მეორე ეროვნული კონფერენცია "ინკლუზიური განათლება საქართველოში - მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტივები-2024"


დასახელება მეორე ეროვნული კონფერენცია "ინკლუზიური განათლება საქართველოში - მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტივები-2024"
ტიპი კონფერენცია
აღწერა პროექტის: „ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად“ (Curriculum Innovation for Social Inclusion (CISI)) კონსორციუმი აქტიურად აგრძელებს თანამშრომლობას პროექტის დასრულების შემდეგ.ბსუ-ში 27-28 ივნისს, დაგეგმილია მეორე ეროვნული კონფერენცია "ინკლუზიური განათლება საქართველოში - მიღწევები, გამოწვევები და პერსპექტივები-2024" . კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს ბსუ-ს გუნდი უხელმძღვანელებს.
დაწყების დრო 2024 წლის 27 ივნისი 09:00:00
დასრულების დრო 2024 წლის 28 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2024 წლის 27 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2024 წლის 27 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2024 წლის 28 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2024 წლის 28 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017