ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკუტეტის აგრარული მიმართულების სტუდენტებთან შეხვედრა


დასახელება ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკუტეტის აგრარული მიმართულების სტუდენტებთან შეხვედრა
ტიპი შეხვედრა
აღწერა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი მიმდინარე წლის 7 ივნისს (12:00 – 15:00 საათი) გეგმავს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულების სტუდენტებთან შეხვედრას სოფლის მეურნეობაში არსებული და მიმდინარე პროექტების/პროგრამების შესახებ ინფორმაციის, პირობებისა და მათში მონაწილეობისთვის საჭირო ეტაპების განხორციელებისთვის ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით.
დაწყების დრო 2024 წლის 07 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2024 წლის 07 ივნისი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2024 წლის 07 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2024 წლის 07 ივნისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს აგროსკოლა


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017