ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა სამეცნიერო საზოგადოების საორგანიზაციო ჯგუფთან


დასახელება შეხვედრა სამეცნიერო საზოგადოების საორგანიზაციო ჯგუფთან
ტიპი შეხვედრა
აღწერა სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების ხელმძღვანელი, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, საჯარო მმართველობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი ირაკლი კეშელავა ატარებს შეხვედრას სამეცნიერო საზოგადოების საორგანიზაციო ჯგუფთან.
დაწყების დრო 2024 წლის 06 ივნისი 16:00:00
დასრულების დრო 2024 წლის 06 ივნისი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2024 წლის 06 ივნისი 16:00:00; დასრულება: 2024 წლის 06 ივნისი 20:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017