ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მინიჭების საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა


დასახელება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მინიჭების საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა
ტიპი სხვა
აღწერა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მინიჭების საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა
დაწყების დრო 2021 წლის 09 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 09 ივნისი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 09 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2021 წლის 09 ივნისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017