ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ პაატა ვადაჭკორიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ პაატა ვადაჭკორიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ პაატა ვადაჭკორიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2021 წლის 21 ივნისი 13:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 21 ივნისი 15:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2021 წლის 21 ივნისი 13:00:00; დასრულება: 2021 წლის 21 ივნისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017